Top Picks
 • Tecno Spark K7 Dual Sim 16GB ROM/1GB RAM 5.5-Inch HD 13MP+5MP - Gold
  ₦ 31,000.00 ₦ 35,000.00
 • Hand Held Portable Sewing Machine
  ₦ 2,500.00 ₦ 3,000.00
 • Havit Multimedia Woofer Speakers with Bluetooth + Card Reader + FM Radio
  ₦ 19,500.00 ₦ 25,000.00
 • Master Chef 3 in 1 Blender
  ₦ 6,800.00 ₦ 8,000.00
 • Saisho Sandwich Maker S-604
  ₦ 3,100.00 ₦ 6,500.00
 • Anti Theft Multicompartment Backpack with Hidden Zipper and Charging Port
  ₦ 12,000.00 ₦ 15,000.00
[{u'obj_caption': u'', u'last_updated': u'2016-01-13T09:35:07', u'percentage_off': None, u'link_text': u'', u'id': 6045, u'_cover_image': None, u'shop_url': None, u'title': u'', u'show_price': None, u'obj_shade': u'dark', u'shop_name': None, u'content': u'', u'__tablename__': u'page_content', u'obj_link': None, u'page_id': 3, u'is_luxe': None, u'_url': u'https://www.smemarkethub.com/3k-store/', u'price': None, u'obj_currency': None, u'compare_at': None, u'alternate_image_url': None, u'position': None, u'obj': {u'shop': None, u'is_visible': True, u'last_updated': u'2016-01-13T09:34:26', u'orientation': u'left', u'link_text': u'', u'section_id': None, u'height': None, u'alt_text': u'3k Store Strip Updated', u'shop_id': None, u'is_luxe': False, u'is_grocery': None, u'id': 21933, u'container': None, u'name': u'', u'caption': u'', u'url': u'https://www.smemarkethub.com/3k-store/', u'is_deleted': False, u'link_url': u'', u'width': None, u'shade': u'dark', u'__tablename__': u'banner', u'date_created': u'2016-01-13T09:34:26', u'type': u''}, u'page_content_container': {u'last_updated': u'2016-06-21T09:33:58', u'shop_luxe_page': None, 'page_contents': [...], u'display_title': False, u'visibility': True, u'shop_luxe_page_id': None, u'__tablename__': u'page_content_container', u'date_created': u'2015-11-24T20:25:56', u'update_count': 2, u'show_at': None, u'id': 595, u'is_deleted': False, u'title': u'3k Store Slim Banner', u'url': u'', u'page_id': 3, u'slug': None, u'short_description': u'', u'position': 58, u'type': u'', u'css': u'static-banner'}, u'target': u'', u'content_container_id': 595, u'is_deleted': False, u'content_type_id': 3, u'url': u'https://www.smemarkethub.com/3k-store/', u'link_url': u'', u'obj_orientation': u'left', u'nm_title': u'', u'container_visibility': True, u'cover_image_url': u'https://cdn.smemarkethub.com/smemarkethub-com/sme_rck_azr-1508552399000_147573_3kstore1850x1572jpg', u'page_content_type': {u'last_updated': u'2014-05-30T00:26:53', u'name': u'Banner', u'is_model': True, u'value': u'Banner', u'date_created': u'2014-05-30T00:26:53', u'__tablename__': u'page_content_type', u'is_deleted': False, u'id': 3}, u'cover_image': {u'shop': None, u'migrated': True, u'product': None, u'last_updated': u'2017-10-21T02:19:59', u'height': 157.0, u'alt_text': u'', u'shop_id': None, u'date_created': u'2016-01-13T09:34:27', u'id': 147573, u'dir_section': None, u'product_id': None, u'banner_id': 21933, u'is_deleted': False, u'name': u'3k_store_1850x157_2.jpg', u'service': None, u'dir_section_id': None, u'url': u'https://cdn.smemarkethub.com/smemarkethub-com/sme_rck_azr-1508552399000_147573_3kstore1850x1572jpg', u'width': 1850.0, u'auction_id': None, u'__tablename__': u'image', u'service_id': None, u'type': None, u'auction': None}, u'date_created': u'2015-11-24T20:26:11', u'content_id': 21933, u'cart_price': None, u'quantity': None}]